Informacija apie atsakingosios institucijos 2021-03-15 priimtą sprendimą dėl „330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE-Bitėnai statyba“ poveikio aplinkai

       Sprendimas

Informacija apie Ypatingos valstybinės svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE-Bitėnai statyba“  poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą

·        PAV ataskaita/Tekstinė dalis
       PAV ataskaita (pateikta į Aplinkos apsaugos agentūrą 2021-02-10)

·        PAV ataskaita/ Priedai
       PAV ataskaita 1 priedas. Situacijos schemos Vilkaviškio r. ir Šakių r. sav.
       PAV ataskaita 1 priedas. Situacijos schemos Jurbarko r. ir Pagėgių sav.
       PAV ataskaita 2 priedas. Visuomenės informavimas (papildytas 2021-01-08)
       PAV ataskaita 3 priedas. PAV subjektų išvados (papildytas 2021-02-10)
       PAV ataskaita 4 priedas. Matavimų protokolai
       PAV ataskaita 5 priedas. Aplinkosauginių priemonių schema (papildytas 2020-01-08)
       PAV ataskaita 6 priedas. Kvalifikacija (pateiktas PAV Subjektams ir Atsakingajai institucijai)


Informacija apie „330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio HAE-Bitėnai statyba“  poveikio aplinkai vertinimo (PAV) programą

·         PAV programos patvirtinimas
       
Peržiūrėti pdf

·        
PAV programa/Tekstinė dalis
       PAV programa pateikta  viešinimui ir PAV subjektams 2020-09-02
       Atnaujinta PAV programa, pateikta į Aplinkos apsaugos agentūrą 2020-09-22
       Patvirtinta PAV programa 2020-10-08
 

·        
Priedai

       1 priedas Situacijos schema Vilkaviškio raj
       1 priedas Situacijos schema Šakių raj
       1 priedas Situacijos schema Jurbarko raj
       1 priedas Situacijos schema Pagėgių sav
       3 priedas Skelbimų kopijos (papildyta 2020-10-08)
       4 priedas PAV subjektų išvados (papildyta 2020-10-08)