INFORMACIJA apie „330 kV oro linijos Jurbarkas–Bitėnai (LN531) rekonstrukcija. I etapas.“ atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo (paskelbta 2017-06-06)

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas - AB „Litgrid“, A. Juozapavičiaus g. 13, 09311 Vilnius, tel. (8) 612 32708; Atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo užsakovas - UAB „Vytrita“, Raudondvario pl. 166, 47173, Kaunas, tel. +370 37 385 392, +370 620 75721.

2. PŪV pavadinimas - 330 kV oro linijos (toliau-OL) Jurbarkas–Bitėnai (LN531) rekonstrukcija. I etapas. 330 kV OL Jurbarkas – Bitėnai (LN531) defektuotų gelžbetoninių vienstiebių su atotampomis atramų keitimas naujomis metalinėmis atramomis.

3. PŪV vieta - Tauragės apskr., Jurbarko r. sav. (Jurbarko miesto, Jurbarkų, Smalininkų, Viešvilės seniūnijos), Pagėgių sav. (Vilkyškių ir Lumpėnų seniūnijos). 

4. Aplinkos apsaugos agentūra 2017-06-01 raštu Nr. (28.1)-A4-5742 priėmė atrankos išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai - 330 kV OL Jurbarkas–Bitėnai (LN531) rekonstrukcija. I etapas. 330 kV OL Jurbarkas – Bitėnai (LN531) defektuotų gelžbetoninių vienstiebių su atotampomis atramų keitimas naujomis metalinėmis atramomis - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

5. Išsamiau susipažinti su informacija apie PŪV galima UAB „Vytrita“, Raudondvario pl. 166, 47173, Kaunas, tel. +370 37 385 392, +370 620 75721, nuo šios informacijos paskelbimo dienos per 20 darbo dienų, darbo valandomis.

6. Visuomenė pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos gali teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311, Vilnius, tel. 8 706 68 086, 8 706 62 008.

7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima Aplinkos apsaugos agentūroje, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311, Vilnius, tel. 8 706 68 086, 8 706 62 008,  UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, 44242, Kaunas, tel.: (8 37) 323 209, 8 698 29606 per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo.