INFORMACIJA apie Dujų apskaitos ir slėgio ribojimo stoties atrankos išvadą dėl poveikio aplinkai vertinimo (paskelbta 2016-04-22)

1. Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) užsakovas - AB „Amber Grid“, Savanorių pr. 28, 03116, Vilnius, (adresas korespondencijai Gudelių g. 49, 04224 Vilnius), tel. 8-5-2327789, 8-5-2360855
2. PŪV pavadinimas - Dujų apskaitos ir slėgio ribojimo stotis.
3. PŪV vieta – Marijampolės apsk., Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Išlandžių k.
4. Aplinkos apsaugos agentūra 2016-04-18 raštu Nr. (28.4)-A4-4019 priėmė atrankos išvadą, kad planuojamai ūkinei veiklai - Dujų apskaitos ir slėgio ribojimo stočiai - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
5. Išsamiau susipažinti su informacija apie PŪV galima AB „Amber Grid“, Gudelių g. 49, LT- 04224 Vilnius, tel. 8-5-2327789, 8-5-2360855, nuo šios informacijos paskelbimo dienos per 20 darbo dienų, darbo valandomis.
6. Visuomenė pasiūlymus persvarstyti atrankos išvadą per 20 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo dienos gali teikti Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9, 09311, Vilnius, tel. 8 706 62 008.
7. Išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais galima per 10 darbo dienų nuo šios informacijos paskelbimo Aplinkos apsaugos agentūros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Marijampolės ir Alytaus skyriuje, Dariaus ir Girėno g. 4, LT - 68176, Marijampolė, tel. (8 343) 97802), AB „Amber Grid“, Gudelių g. 49, LT- 04224, Vilnius, tel. 8-5-2327789, 8-5-2360855 ir UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT - 44242, Kaunas, tel.: (8 37) 323 209.