MD Vilnius - Kaunas ir Kaunas - Šakiai jungtis PAV INFORMACIJA apie priimtą sprendimą dėl magistralinio dujotiekio Vilnius-Kaunas ir Kaunas-Šakiai jungties statybos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu
(paskelbta 2015-06-30):
Peržiūrėti pdf